Aktualno

OKEJ teamwork Challenge

odlična poslovna simulacija, ki v kratkem času jasno prikaže vse razvojne faze team-a: oblikovanje in razvoj ter postavljanje in doseganje zastavljenih ciljev. In kar je najbolj privlačno, vse to v »živo«.

OKEJ teamwork Challenge je motivacijska skupinska poslovna simulacija, ki spodbuja učenje na zabaven in interaktiven način.

• izraža potrebo po skrbnem načrtovanju vseh nalog
• poudarja pomen in težave pri izmenjavi informacij
• opozarja na pomen sodelovanja in doprinosa vsakega posameznika
• kaže jasne faze razvoja skupine
• opredeli dobre in slabe pristope k reševanju problemov

Kratek opis simulacije:
Skupine prejmejo tloris letalskega hangarja na katerem so vrisani sodi z gorivom. Z uporabo mini desk, je naloga skupine, da se iz enega konca hangarja prebije na drugo stran. Skupine najprej načrtujejo pot, nato pa tekmujejo (najhitrejši zmagajo).
Za vsako prečkanje rdeče in zelene črte med sodi z gorivom dobi skupina nalogo, ki jo mora rešiti, da lahko nadaljuje pot.

Vsaka ekipa dobi 48 kartic, ki jih je potrebno pri vsaki nalogi skrbno pregledati in po potrebi razvrstiti, saj so podatki na karticah ključ do podatkov za reševanje nalog, problemov.

V praksi to pomeni visoko stopnjo timskega sodelovanja in sprejemanja odločitev, ki skupaj s težo časovne obremenitve lahko deluje na trenutke tudi zelo stresno, seveda pa je končni rezultat učenje na zabaven in interaktiven način.

SDI Strength Deployment Inventory®.

Orodje SDI® je preverjeno in preprosto orodje, s katerim izboljšamo učinkovitost ekipe in zmanjšamo število konfliktov. Ko ljudje spoznajo svojo motivacijo in motivacijo drugih, lahko znatno izboljšajo učinkovitost svoje komunikacije in produktivneje rešujejo konflikte.

SDI je v osnovi samostojna delavnica, ki jo lahko na željo naročnika povežemo (z dodatkom avanture) v kompleksen in zelo učinkovit team building program.

Iztok Tomc je certificiran za uporabo in interpretacijo orodja SDI Strength Deployment Inventory®.